Honorarkonsulat von Ungarn / Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa


SALZBURG

Honorarkonsulat von Ungarn / Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa

EUGENDORF BEI SALZBURG

Herr Günter KUHN, Honorarkonsul

5301 Eugendorf bei Salzburg, Gewerbestrasse 7,  

Telefon: +43 6225 82 06-100
Telefax: +43 6225 82 06-475-100
E-Mail: hkonsulat.sbg-hu@kuhn.at
 20210205_092149jpg

(Photo: Szabó Gábor, Copyright: common licence with source domain name: vdjsharkey.at)

Illetékességi terület: Salzburg

Ügyfélfogadás: pénteken 09:00 - 12:00 óráig.

A legfrissebb információkért hívja a fenti számon Kocsis Dórát vagy keresse fel a Tiszteletbeli Konzulátus aloldalát itt: https://innsbruck.mfa.gov.hu/page/salzburg


A gyerek útlevél ügyintézés eseti díja 20€ volt, melyet a helyszínen készpénzben fizethetünk meg.

3 gyerekes családként a kedvezményes útlevéldíjat (22€) és az általános szállítási költségátalányt (10,00 EUR) az alábbi számlára kellett utalnunk:

Empfänger: Botschaft von Ungarn, Generalkonsulat Innsbruck

IBAN: AT03 1200 0100 3244 2302

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck: (ide nem lehet ekezetes betüket irni)Az utalási igazolást (Buchungsbestätigung) aztán e-mailben kellett elküldenünk Innsbruckba.


TISZTELETBELI KONZULOK FELADATAI

Közjegyzői ügyek:
 • Másolat hitelesítése
 • Aláírás hitelesítése


Hatósági ügyek, amelyek esetén a tiszteletbeli konzul közreműködőként jár el:

 • útlevélkérelem átvétele 12 éven aluli gyermekek részére (újszülött esetén kizárólag abban az esetben, ha a gyermek magyarországi anyakönyvezése megtörtént, vagy már folyamatban van, és a törvényes képviselő ezt igazolni tudja. pl.: a magyarországi anyakönyvvezető által kiállított igazolással);
 • állampolgárság igazolása iránti kérelem átvétele (állampolgársági vizsgálat;)
 • magyar állampolgárságról való lemondásról szóló adatlap átvétele (amennyiben az ügyfél már bejelentette külföldi letelepedését);
 • okiratbeszerzés Magyarországról (erkölcsi bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, stb.);
 • családi állapot igazolása iránti kérelem átvétele;
 • talált és bevont okmányok megküldése a nagykövetség részére.

Az alábbi ügyekben CSAK a hivatásos konzuli/diplomáciai képviseleten van lehetőség ügyintézésre:

 • apai elismerő nyilatkozat felvétele (azonban az apai elismerő nyilatkozathoz való anyai hozzájárulást a tiszteletbeli konzul is felveheti)
 • születés, házasságkötés, válás és haláleset anyakönyvezésére vonatkozó kérelmek átvétele;
 • halottszállítási engedély kiállítása;
 • 12 évnél idősebb magyar állampolgárok útlevélkérelmet útlevél-kérelme;
 • magyarországi lakcímbejelentéssel, külföldi letelepedés bejelentéssel kapcsolatos kérdések;
 • honosítási kérelem benyújtása (magyar állampolgárság megszerzése).

A tiszteletbeli konzulok érdekvédelmi hatáskörei:

 • segítségnyújtás a működési területén bajbajutott magyar állampolgárok részére
 • az Innsbrucki Főkonzulátus értesítése a működési területükön talált/előkerült/jelentkezett bajba jutott magyar állampolgárokról.