Üdvözöljük Salzburgban - Információk és ajánlatok az itt letelepedőeknek

Üdvözöljük Salzburgban
Információk és ajánlatok az itt letelepedőeknek

1. Salzburg

1.1 A város, ahol érdemes élni

„Salzburg, Nápoly és Konstantinápoly környékét tartom a Földön legszebbnek“,
mondta 1804-ben a világutazó Alexander von Humboldt.

A város jellegzetességei a Salzach folyó és a város hegyei, a Kapuzinerberg és a
Mönchsberg. Salzburgot az egész világon szépsége és kultúrális sokszínűsége miatt
ismerik. Minél hamarabb szakítsanak időt egy élvezetes óvárosi sétára. De nem csak a
szépsége és a lenyűgöző történelme hat a város életére. Sikeres gazdasági, oktatási és
turisztikai központként minden városlakónak jó esélyeket nyújt az ittéléshez.

1.2 Salzburg tartomány fővárosa

Az Osztrák Köztársaság, mely több mint nyolc
millió lakost számlál, kilenc tartományra van
felosztva.
Önök Salzburg tartomány azonos nevű tartományi
fővárosában telepedtek le.
A városnak körülbelül 150.000 lakosa van és
Bécs, Grác valamint Linz után Ausztria negyedik
legnagyobb városa. A város területe kb. 6.500
hektár és különböző városrészekre van felosztva
(például: Óváros, Maxglan, Lehen, Schallmoos,
Gnigl, Aigen...).
Salzburg várost a helyi önkormányzat /
magisztrátus igazgatja. Az egyes közigazgatási
osztályok azon munkálkodnak, hogy minél jobb
feltételeket teremtsenek a város lakói számára.
Itt említhetjük a Bürgerservice-t, a lakcímbejelentő
hivatalt, az okmányirodát, a talált tárgyak
osztályát, óvodákat, napköziket és iskolákat, a
hulladékelszállításért és a városi parkokért felelős
hivatalokat, az idősek otthonait, a szociális és
kultúrális ügyosztályokat valamint a tűzoltóságot.
Még több információért keressék fel a
www.stadt-salzburg.at honlapot.
Mirabell kastély: számos hivatal
és közszolgálati iroda van itt
elhelyezve.

Salzburg várost a polgármester vagy a polgármester
asszony vezeti a két polgármester helyettessel és
két városi tanácstaggal együtt, akiket a negyven fős
városi tanácsból választanak. Az önkormányzati és
polgármesterválasztások öt évente ismétlődnek.
A helyi önkormányzat közszolgálati tanácsadó
hivatala, a Bürgerservice, a Mirabell kastélyban
Salzburg város központi kapcsolattartási és
információáramlási fórumaként működik.
Az önkormányzatot érintő ügyekben nyújt
felvilágosítást és tanácsadást. Itt igényelhető a
kedvezményekre jogosító családi (Familienpass)
és nyugdíjas igazolvány (Seniorenpass), illetve itt
Salzburg város különböző témájú tájékoztatóiból,
füzeteiből, röpirataiból és publikációból kedvére
válogathat. Díjmentesen vehető igénybe a hivatalos
ügyek elintézéséhez rendelkezésre álló számítógép.
Minden füzet és tájékoztató röpirat, amelyeket itt
említünk, megtalálható a Bürgerservice-ben.
A Bürgerservice munkatársai
szívesen állnak bármilyen
kérdésben vagy ügyben az Önök
rendelkezésére.
Cím: Mirabellplatz 4, 11-es bejárat, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-2000
E-Mail: buergerservice@stadt-salzburg.at
Internet: www.stadt-salzburg.at
Ügyfélfogadás:
hétfő - csütörtök: 7.30-16.00
péntek: 7.30-13.00

1.3 Salzburg város történelme

A legkorábbi település nyomait a város területén a kőkorszakból találták.
Salzburg város hosszú és rendkívül érdekes múltra tekint vissza, melyről a
„Salzburg – Stadt mit Geschichte“ (Salzburg – egy történelmi város) című
füzetben olvashatnak többet.
 Az interneten letölthető:
http://www.stadt-salzburg.at/pdf/salzburg_-_stadt_mit_geschichte.pdf
A város történelméről szóló bővebb tájékoztatást a város honlapján is találnak a
„Stadtgeschichte“ (A város történelme) címszó alatt.

2. Salzburgi tartózkodás

Ha Ön olyan országból érkezett, mely nem tagja az Európai Gazdasági Közösségnek
(EGK, melybe az EU-tagállamok, Norvégia, Izland és Lichtenstein tartoznak), illetve
nem svájci, akkor a Salzburg városban való letelepedéshez egy (hat hónap időtartamú)
vízumra vagy (egy évre szóló) tartózkodási engedélyre van szüksége, melynek
különböző feltételei vannak. EGK-polgároknak és svájciaknak a (a három hónapnál
hosszabb időtartamú) tartózkodáshoz be kell szerezniük egy ideiglenes tartózkodási
engedélyt (Anmeldebescheinigung). A három hónap letelte előtt a közügyekkel
foglalkozó hivatalnál a tartózkodást be kell jelenteni.
 Az „Einreise, Aufenthalt, Arbeiten und Staatsbürgerschaft“ (Beutazás,
tartózkodás, munkavállalás és állampolgárság) elnevezésű füzetben még több
információt kaphatnak a www.stadtsalzburg.at honlapon.
Bővebb tájékoztatásért forduljon ide:
Amt für öffentliche Ordnung (Közügyekért Felelős Hivatal)
Cím: Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/8072-3101
E-Mail: ordnungsamt@stadt-salzburg.at
Internet: www.stadt-salzburg.at

A Közügyekért Felelős Hivatalt (Amt für öffentliche Ordnung) a
Schwarzstraße 44 szám alatt találják meg.

3. Némettanulás Salzburgban

Nyelvtudás nélkül az orvoslátogatás, a szülői értekezlet vagy a szomszédokkal való
kapcsolattartás sok nehézséget okoz. Hogy jól kiismerhesse magát Salzburgban a
hétköznapi élethelyzetekben, azt tanácsoljuk, hogy olyan gyorsan amint lehetséges,
tanuljon meg németül, illetve járjon német nyelvtanfolyamra. Ezzel nő az esélye, hogy
minél hamarabb otthon érezze magát Salzburgban.
Ha Ön külföldről jön és nem beszél jól németül, elengedhetetlen fontosságú, még ha
nincs is rá kötelezve, hogy német nyelvtanfolyamon vegyen részt
.
 A „Deutsch Lernen in Salzburg“ (Némettanulás Salzburgban) füzet arról
tájékoztatja, hogy hol talál német nyelvtanfolyamokat: www.stadt-salzburg.at

4. Salzburgban lakni

4.1 Mi a lakcímbejelentési kötelezettség (Meldepflicht)?

Amint Ausztriába költözik, illetve Ausztrián belül
más lakóhelyet választ, be kell jelentenie a helyileg
illetékes hatóságnál (Meldeamt) az új lakcímét. A
be-/ ki- és átjelentkezés mindenkire kötelezően
érvényes. Időpontok: új lakcím bejelentése az új
otthonba való költözés után három napon belül,
kijelentkezés három nappal a kiköltözés előtt vagy
után, átjelentkezés egy hónapon belül.
Salzburgban két helyen történhet a lakcímbejelentés:
Meldeamt (Lakcímbejelentő Hivatal)
Cím: Kieselgebäude, Saint-Julien-Str. 20, 5020
Salzburg
Bürgerservice/Meldeservice (Polgárszolgálat/Lakcímszolgálat)
Cím: Schloss Mirabell, Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-3530
E-Mail: meldeamt@stadt-salzburg.at
Internet: www.stadt-salzburg.at
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 7.30-16.00; péntek: 7.30-13.00

4.2 Az állandó lakcím előnyei

Sok szolgáltatást, melyet a város nyújt, csak salzburgi állandó lakcímmel rendelkező
polgárok vehetnek igénybe:
Iskola, óvoda, idősek otthona, szociális támogatások, szavazójog (a helyi
önkormányzati választásokon való részvétel EU-polgárok részére), egyéb
támogatások és parkolási engedélyek. A város által támogatott lakás bérléséhez vagy
lakásszövetkezeti lakás igényléséhez is szüksége van állandó salzburgi lakcímre.

4.3 Hogyan találok egy megfelelő lakást?

- Lakást bérelni
A napilapokban és ingyenes hirdetőújságokban olyan lakásokat találnak, melyeket
eladásra, illetve bérbeadásra kínálnak. Ha magánszemélytől bérel lakást, azt
tanácsoljuk, nézesse át a bérleti szerződést egy olyan személlyel, aki jól kiismeri
magát a jogügyekben, hiszen vannak jogszabályok, melyek nincsenek bent a
köztudatban. Ha segítségre van szüksége, forduljon a Bérlők Jogaiért Egyesülethez
(Mieterschutzverband).

Jogi tanácsadást és segítséget az Arbeiterkammer (AK) (a munkavállalók
érdekképviseleti szervének) tagjai is kaphatnak:
AK – Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg
Cím: Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 86 87-0 · E-Mail: kontakt@ak-salzburg.at
Internet: www.ak-salzburg.at

Mieterschutzverband Salzburg (Bérlők Jogaiért Egyesület)
Cím: Hofhaymer Allee 9-11, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 84 12 52 · E-Mail: mieterschutzverband@salzburg.co.at
Internet: www.mieterschutzverband.at

- Lakásszövetkezeti lakások
Salzburg városban négy nagy lakásszövetkezet létezik, melyeknél lakást lehet igényelni:
Gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H.
Cím: Ignaz-Harrer-Straße 84, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 43 31 81-0 · E-Mail: kundenservice@gswb.at
Internet: www.gswb.net

Die Salzburg – Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft
„Salzburg“ reg.Gen.m.b.H.
Cím: Ignaz-Harrer-Straße 35, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 43 12 21 · E-Mail: office@die-salzburg.at
Internet: www.die-salzburg.at

Heimat Österreich – Gemeinnützige Wohnungs- und
Siedlungsgesellschaft M.B.H
Cím: Plainstraße 55, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 43 75 21-0 · E-Mail: office@hoe.at
Internet: www.hoe.at

Salzburg Wohnbau (részben közhasznú)
Cím: Bruno-Oberläuter-Platz 1, 5033 Salzburg
Tel.: 0662/ 20 66-0 · E-Mail: office@salzburg-wohnbau.at
Internet: www.salzburg-wohnbau.at

- Önkormányzati lakások
Önkormányzati lakás igénylésére akkor jogosult, ha az utolsó három évben vagy az
állandó lakhelye, vagy a munkahelye Salzburg városban volt:
Wohnungsamt (Lakásügyi Hivatal)
Cím: Saint-Julien-Straße 20, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-2268
E-Mail: wohnungsamt@stadt-salzburg.at
Internet: www.stadt-salzburg.at
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, hétfő: 13.30-16.00

4.4 Fűtés és áram

A legtöbb lakás Salzburgban központi- vagy gázfűtéssel rendelkezik. A fűtést és áramot
a Salzburg AG-nál vagy más szolgáltatónál be kell jelenteni. Ehhez meg kell adni pl. a
Salzburg AG-nál a mérőóra jelenlegi állását.

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
Energiaszolgáltató, Közlekedési és Távközlési Vállalat
Cím: Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg
Tel.: Serviceline 0800/ 66 06 60 (ingyen hívható 24 órás szolgálat)
Internet: www.salzburg-ag.at

Egyéb szolgáltatókat az interneten találnak:
portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=276184

4.5 A Salzburg AG tanácsai az energiatakarékossághoz
Egy átlagos háztartás külön befektetés nélkül és az életszínvonal csökkentése nélkül
évi 100 eurót is megtakaríthat. Próbálja ki!

Néhány példa:
- Vegye figyelembe egy új hűtőszekrény, mosógép vagy mosogatógép vásárlásánál
annak energiaosztályát (Klasse A mindig energiatakarékosabb mint Klasse C)
- Mosógép: mosásnál töltse a mosógépet mindig tele. A 95 fokon való mosás szinte
sosem szükséges, de a 60 fokon történő mosással szemben 40%-kal több áramot
fogyaszt.
- Világítás: Megéri az energiatakarékos villanykörte. Az energiatakarékos
villanykörte élettartama a másikénak nyolcszorosa és ötször kevesebb áramot fogyaszt.
- Standby-funkció: szerezzen be egy olyan hosszabbítót, melyet ki lehet kapcsolni.
Így jelentősen lecsökkentheti a standby fogyasztást.
- Fűtés: Csökkentse a szobahőmérsékletet egy fokkal, ezzel az évi fűtési költség 5%-át
takaríthatja meg. A 20 fokos szobahőmérséklet elegendő.
Még több tanácsot az interneten találnak: www.stromfresser.at vagy hívja a
0800/ 66 06 60–as telefonszámot.

4.6 Rádió és televízió

Ha a háztartásában van olyan készülék, mely rádió- vagy televízióprogram vételére
alkalmas, akkor azt be kell jelentenie és érte díjat kell fizetnie. Az ehhez szükséges
nyomtatványokat beszerezheti a Raiffeisen banknál, az önkormányzatoknál
(Salzburgban a Bürgerservice-nél) vagy a GIS-nél (Gebühren Info Service).
A kitöltött nyomtatványt erre a címre küldje:
GIS Gebühren Info Service GmbH., Postafiók 1000, 1051 Wien
Vagy faxon: 05 0200 DW 300 (egész Ausztriában).
Gebühren Info Service (GIS) (Díjbeszedő Információs Szolgálat)
Service Hotline: Tel. 0810 00 10 80
hétfő – péntek: 8.00-21.00
szombat: 9.00-17.00
E-Mail: kundenservice@gis.at
Internet: www.orf-gis.at

- Szeretne egy parabolaantennát felszereltetni?
Ha az a kívánsága, hogy parabolaantennán keresztül még több tévéprogramot tudjon
fogni, mindenképpen vegyen fel kapcsolatot a főbérlővel vagy a lakóháza vagyonkezelő
társaságával. Minden esetben engedélyre van szüksége.
A főbérlője biztosan segíteni fog ebben.

4.7 Lakóközösségek

Salzburgban különböző korosztályú emberek élnek, akik
különböző országokból és kultúrákból jönnek és más-más
nyelvet beszélnek. Hogy kellemes és jó szomszédi viszony
alakulhasson ki, arra van néhány szabály és szokás
Salzburgban.
Különösen az idős embereknek, a kisbabáknak és a
kisgyerekeknek nagy szükségük van a nyugalomra.
Hogy a konfliktusokat megelőzhessük, legyen tekintettel
az előírt pihenőidőkre. A játszótereken ki vannak írva
ezek az időszakok, valamint minden házban ki van
függesztve a házirend, melyet be kell tartani. Az éjszakai
pihenőidő általában 22 órától reggel 6 óráig tart, ebben az
időszakban például nem szabad hangos zenét hallgatni. A
zajjal járó kerti munkák elvégzésének ideje is szabályozva
van és mindenkire érvényes, tehát a házmesterekre és
házkezelő cégekre is.
A motoros fűnyírók vagy más motor meghajtású kerti
munkaeszközök használata KIZÁRÓLAG a következő
időszakokban engedélyezett:
hétköznap: 8.00-12.00 és 14.00-19.00
vasárnap és ünnepnapokon: 10.00-12.00
Ha egy új házba vagy lakásba költözik, biztosan örülnek
a szomszédok, ha bemutatkozik nekik. Akkor is, ha nem
vagy alig beszél németül, egy kedves „Guten Tag!“-nak
(Jó napot!) mindenki örül.
Ha otthonában baráti összejövetelt tervez, értesítse előtte a szomszédait, így azok biztosan
megértőek lesznek. Köszönjük a támogatását a jó szomszédi viszony érdekében!

- A „Miteinander Wohnen“ (Együttélés) füzetben még több információt talál.
Internetes letöltés:
http://www.stadt-salzburg.at/pdf/miteinander_wohnen__folder.pdf

4.8 Lakossági Szolgáltató Központok a különböző városrészekben

Hasznos tudnivaló, hogy Salzburg város öt Lakossági Szolgáltató Központtal
(Bewohnerservicestellen) rendelkezik. Ezekben tanácsadásokon, találkozókon és közös
tevékenységekben vehet részt.
A lakosok kérései nyitott fülekre találnak, érdekeiket képviselik és kezdeményezéseiket
támogatják.

Lakossági Szolgáltató Központok (BWS) a városban:

BewohnerService Aigen&Parsch
Cím: Aigner Straße 78
Tel.: 0662/ 62 50 08 · E-Mail: bws.aigen-parsch@diakoniewerk.at
Ügyfélfogadás: hétfő 9.00-13.00, kedd 9.00-13.00 és 14.00-16.00,
csütörtök 13.00-16.00, péntek 9.00-12.00

BewohnerService Gnigl&Schallmoos
Cím: Fritschgasse 5/2
Tel.: 0662/ 64 32 52 · E-Mail: bws.gnigl-schallmoos@diakoniewerk.at
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök 9.00-13.00, péntek 9.00-12.00
BewohnerService Itzling&Elisabeth-Vorstadt
Cím: Reimsstraße 4
Tel.: 0662/ 45 54 32 · E-Mail: bws.itzling-evorstadt@diakoniewerk.at
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek 9.00-12.00, csütörtök 14.00-17.00

BewohnerService Liefering
Cím: Laufenstraße 36
Tel.: 0662/ 43 19 25 · E-Mail: bws.liefering@sbg.at
Ügyfélfogadás: hétfő 14.00-17.00, kedd és csütörtök 9.00-12.00
Kihelyezett képviselet:
Cím: Eugen-Müller-Straße 59
Ügyfélfogadás: kedd 14.00-17.00, csütörtök 9.00-12.00

BewohnerService Maxglan&Taxham
Cím: Innsbrucker Bundesstraße 36
Tel.: 0662/ 42 85 79 · E-Mail: bws.maxglan-taxham@stadt-salzburg.at
Ügyfélfogadás: hétfő 14.00-18.00, kedd és péntek 9.00-12.00
Kihelyezett képviselet:
Cím: Norbert-Brüll-Straße 30
Tel.: 0662/ 42 85 79
Ügyfélfogadás: kedd 14.00-17.00, csütörtök 9.00-12.00

BewohnerService Koordination (Koordinációs Központ)
Cím: Mirabellplatz 4, 5-es bejárat, 5024 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-2936
E-Mail: koordination.bewohnerservice@stadt-salzburg.at
Internet: www.stadt-salzburg.at

 A „BewohnerService– Starke Arbeit für unsere Stadtteile“ (Lakossági
szolgáltatás – a városrészünkért dolgozunk) elnevezésű füzetben még több
tájékoztatást talál a témával kapcsolatban. Az interneten letölthető:
www.stadt-salzburg.at

5. Salzburgban dolgozni

5.1 Munkát keres?

Ha munkát keres vagy szak-, illetve
továbbképzésen szeretne részt venni, forduljon
a Munkaügyi Hivatalhoz (Arbeitsmarktservice,
AMS). Ha osztrák, illetve svájci állampolgár, vagy
az EGK tagállamának polgára (kivéve Bulgáriát
és Romániát 2014-ig), akkor szabadon vállalhat
munkát Ausztriában.
Ha egy másik ország állampolgára, akkor be kell
szereznie egy munkavállalási engedélyt az illetékes
Munkaügyi Hivatalból (AMS).

 Az „Einreise, Aufenthalt, Arbeiten und
Staatsbürgerschaft“ (Beutazás, tartózkodás,
munkavállalás és állampolgárság) füzet erről
nyújt bővebb tájékoztatást, lásd: www.stadt-salzburg.at

AMS – Arbeitsmarktservice Salzburg (Munkaügyi Hivatal)
Cím: Auerspergstraße 67, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 88 83-0
E-Mail: ams.servicelinesbg@ams.at
Internet: www.ams.at

A Salzburgi Munkaügyi Hivatal
épülete az Auerspergstraße 67
szám alatt található.

Verein VEBBAS (VEBBAS Egyesület)
A Verein VEBBAS a külföldiek munkaerőpiacon való minél könnyebb beilleszkedését
a támogatja. Ha tanulmányait befejezte, ha egyetemi végzettsége vagy szakirányú
képesítése van, akkor azt érdemes Ausztriában honosíttatni (nostrifizieren). Ezzel
kapcsolatban forduljon a következő címhez:
Cím: Linzer Bundesstr. 12, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 87 32 48-11
E-Mail: office@vebbas.at
Internet: www.vebbas.at

Frau & Arbeit gGmbH (Nők és Munka Kft)
A Frau & Arbeit egyesület a nők számára teljes körű tanácsadást nyújt; tréningeket
és információkat kínál a munkába való visszatéréshez valamint a szakmai jövő
tervezéséhez, a család és a munka összeegyeztethetőségét illetően, munkakereséshez,
továbbképzéshez, a munkaerőpiaci lehetőségek felméréséhez és az egyéni
vállalkozásokhoz.
Cím: Franz-Josef-Straße 16, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 88 07 23-0
E-Mail: office@frau-und-arbeit.at
Internet: www.frau-und-arbeit.at

5.2 A munkavállalók érdekképviseletei

Kammer für Arbeiter und Angestellte (AK) (Munkavállalók Érdekképviselete)
Az AK a munkások és az alkalmazottak törvényileg szabályozott érdekképviselete
Ausztriában.
Ön automatikusan tagja lesz a szervezetnek, ha foglalkoztatott és nem egyéni
vállalkozó. Az AK többek között munkajogi kérdésekben képviseli az Ön érdekeit.
Cím: Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 86 87-0
E-Mail: kontakt@ak-salzburg.at
Internet: www.ak-salzburg.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
(Osztrák Szakszervezetek Szövetsége)
Az ÖGB a munkavállalók pártoktól független érdekképviselete. A tagság önkéntes.
Az ÖGB a munkavállalók gazdasági, politikai, szociális és kultúrális érdekeit képviseli
a munkaadókkal, az állammal és a pártokkal szemben.
Cím: Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 88 16 46
E-Mail: salzburg@oegb.at
Internet: www.oegb.at

5.3 Egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni?

A vállalkozás beindításához nincs külön nyomtatvány, de a következő adatoknak a
bejelentésben mindenképpen szerepelniük kell:
n az iparűzést bejelentő pontos elnevezése (természetes jogi személyeknél:
család- és keresztnév, társadalombiztosítási kártyaszám, lakcím, születési idő
és hely, állampolgárság; kft-knél, egyéb társaságoknál: a cég pontos elnevezése,
cégjegyzéki szám, számlaszám, a cég címe)
- az iparűzés pontos elnevezése
- az iparűzés pontos helye (község, utca, házszám)
- jogosult ügyvezető igazgató kinevezése esetén: család- és keresztnév,
társadalombiztosítási kártyaszám, lakcím, születési hely és idő, állampolgárság

A bejelentést az Iparűzési Hivatalnál teheti meg:
Amt für Öffentliche Ordnung/ Gewerbebehörde
(Közügyekért Felelős Hivatal / Iparűzési Hivatal)
Cím: Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-2848
E-Mail: ordnungsamt@stadt-salzburg.at

5.4 Magánvállalkozók érdekképviseletei

Wirtschaftskammer (Gazdasági Kamara)
A Wirtschaftskammer az ausztriai magánvállalkozók törvényileg szabályozott
érdekképviselete, mely ágazatonként és tartományokként van felosztva és Ausztria
mint gazdasági egység működésének keretfeltételeit biztosítja az EU-s, állami és
tartományi szinten. A WK tagjainak gazdasági és jogi érdekeit képviseli.
WKS – Wirtschaftskammer Salzburg (Gazdasági Kamara)
Cím: Julius-Raab-Platz 1 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 88 88-0
E-Mail: info@wks.at
Internet: www.wko.at/sbg

6. Gyermekek és fiatalok

6.1 Hogyan jelentem be gyermekem születését?

Az újszülött bejelentése történhet közvetlenül
a kórházakból (St. Johannspital vagy
Diakonissenkrankenhaus). Ehhez elegendő,
ha az újszülött szülei egy születési anyakönyvi
kivonat kiállítására vonatkozó kérvényt kitöltenek
(kórházakban megtalálható) és azt a szükséges
okmányokkal együtt leadják. A szülők a kórházon
keresztül a lakcímbejelentő lappal (Meldezettel)
gyermekük lakcímét is bejelenthetik, illetve az
osztrák gyerekek számára állampolgárságukat
igazoló okiratot (Staatsbürgerschaftsnachweis) is
kérvényezhetnek. A születési anyakönyvi kivonat és
az állampolgárságot igazoló okirat első példánya a
két év alatti gyermekek számára ingyenes.
Más állampolgárságú újszülöttek és olyan
gyermekek szüleinek, akik később, nem
születésükkor kapták meg az osztrák
állampolgárságot, a születési anyakönyvi kivonatért
fizetni kell.
A gyermek bejelentésért nem kell fizetni.
Az anyakönyvi hivatalban kaphatja meg a családi pótlék (Familienbeihilfe)
igényléséhez szükséges kérvényt is.

Salzburg Város Anyakönyvi Hivatalában is elintézheti a formaságokat:
Standesamt der Stadt Salzburg
Cím: Schloss Mirabell, Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg, 1. emelet, 115-ös szoba
Tel.: 0662/ 8072-3510
E-Mail: standesamt@salzburg.at

Ha nem osztrák, hanem más ország állampolgára, akkor a szülés után hat
hónapon belül állíttasson ki gyermekének:
- egy születési anyakönyvi kivonatot
- a gyermek számára saját útlevelet kérelmezni (országa külképviseleti szervénél)
- jelentse be a lakhelyét (Meldeamt, lásd fent)
- kérvényezze a gyermek társadalombiztosítási kártyáját (pl. GKK)
- kérjen ideiglenes (EGK tagsága esetén) vagy határozatlan időre szóló tartózkodási
engedélyt (Amt für öffentliche Ordnung, lásd az „Aufenthalt“ elnevezésű füzetet)

6.2 Gyermekelhelyezés

Salzburg város sok lehetőséget kínál a gyermekek elhelyezésére, melyeket részben a
város, részben a tartomány, illetve magánszervezetek üzemeltetnek. Vannak bölcsődék
(a gyermekek 3 éves koráig), óvodák (3-6 éves gyerekek számára) és a napközik
különböző formái iskolás korúaknak.
Az intézmények felsorolását a tartomány honlapján találják meg:
www.salzburg.gv.at

 Még több információval szolgálnak a Frauenbüro (Nőjogi Iroda) füzetei:
„Babysitterdienste“ (Babysitter-szolgálat) és „Kinderbetreuung“
(Gyermekelhelyezés).

Mik a feltételei annak, hogy gyermekem a város által üzemeltetett óvodába
vagy napközibe kerülhessen?
Ahhoz, hogy gyermekét felvegyék egy ilyen intézménybe, a következő feltételeknek kell
teljesülniük:
- a gyermek és szülője/nevelője salzburgi állandó lakcímmel rendelkezik
- óvoda: a gyermek betöltötte a 3. életévét, napközi: a gyermek tanköteles korba lépett

Hogyan történik a beiratkozás?
Általában január közepétől március végéig történik a beiratkozás ugyanazon év őszére
vonatkozóan.
A beiratkozáson Önnek és gyermekének személyesen kell jelen lennie a nyitvatartási
idő alatt abban az intézményben, melyet kiválasztottak. Az intézmény vezetője
tisztázza Önökkel a formaságokat és a gyermek fejlettségi fokát is le tudja mérni.
Önök pedig megismerkedhetnek az óvodával/napközivel és annak dolgozóival.
Hogy a kiválasztott intézmény vezetője elegendő időt tudjon szánni Önre és
gyermekére, arra kérjük, hogy kérjen előzetesen telefonon időpontot.
A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:
- terhességi, illetve oltási kiskönyv
- a szülő/nevelő munkaviszonyának igazolása
- a gyermek és a szülő/nevelő lakcímigazoló lapja
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Mennyit fizetek az ellátásért?
Minden gyermek részére, amelyik az adott év szeptember elseje előtt betöltötte az 5.
életévét, ingyenes a félnapos óvodai ellátás (20 óra hetente).
Figyelem! Ez az óvodai év kötelező – minden gyermek Ausztriában köteles egy évet az
óvodában eltölteni.
A többi óvodai évért fizetni kell. Ha ebédre is igény van, akkor étkezési hozzájárulást is
kell fizetni. A jelenleg érvényben lévő díjakat a város honlapján találják meg:
www.stadt-salzburg.at vagy hívja a következő telefonszámokat: 0662/ 8072-3264 vagy
0662/ 8072-2933.

Hogyan fizetem be a díjat?
A nyári hónapok kivételével (szeptember 15-étől június 15-éig) a díjat havonta előre
kell befizetni. Ezt az összeget arra az időre is be kell fizetni, amikor az óvoda vagy a
napközi a szabályzat alapján zárva tart vagy gyermeke hiányzott.
Amennyiben a szabályzatban rögzített szabadnapokon kívül az intézmény több mint
egy hétre bezár, a díjat ennek arányában csökkentik. A nyári szünidő alatt is vannak
nyitvatartó óvodák, a díjat ilyenkor heti elszámolással szabják meg.
A befizetések átutalással történnek (csak kivételes esetben engedélyezett a számlával
történő befizetés).
Figyelem! Amennyiben késik a befizetéssel, illetve azt elmulasztja, magas (bírósági
stb.) költségek terhelhetik Önt!

Ki kaphat kedvezményt?
Vagyoni, jövedelmi helyzete és családi körülményei okán kérvényezheti a díj
csökkentését illetve térítésmentességét.
Az étkezési és egyéb díjak nem csökkenthetőek.
A díjkedvezményben attól a hónaptól részesül, amelyikben a kérvényt benyújtotta.
A család jövedelmében beálló változást haladéktalanul jelentse be az Ifjúságvédelmi
Hivatalban (Schulamt), hogy a díjat újra lehessen számolni.
A díjcsökkentésre vonatkozó kérvényhez a következő iratokat csatolja:
- a közös háztartásban élők összes jövedelmének kimutatása
- a gyerektartás összegéről szóló kimutatás
- az adóhivatal által kiállított igazolás a családi pótlékról
- lakbértámogatás jóváhagyása
- lakbér és rezsiköltségek kimutatása
- igazolás a lakhatást érintő kölcsönökről

Tájékoztatást az óvodák és napközik vezetői nyújtanak, valamint Ifjúságvédelmi Hivatal:
Das Amt für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen
der Stadt Salzburg (Salzburg város oktatási és gyermekfelügyeleti hivatala)
Cím: Mozartplatz 6, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-3263
E-Mail: schulenundkinderbetreuungseinrichtungen@stadt-salzburg.at

A városi óvodák „Rucksack“ (Hátizsák)
elnevezésű projektje
Sok városi óvodában már beindult az Integrációs Iroda és a
város oktatási és gyermekfelügyeleti hivatala által szervezett
„Rucksack“ projekt. Ebben szülők és óvodapedagógusok
dolgoznak együtt azon, hogy segítséget nyújtsanak a
gyermekek nyelvi fejlődésében. A projektben az anyanyelv és
a német nyelv tanulását támogatják.
Érdeklődjön az óvodában, hogy szerepel-e a kínálatukban
a „Rucksack“. Ha van elegendő ideje (hetente egy órás
találkozó a többi szülővel és napi 20 perc foglalkozás a
gyermekével), akkor szívesen látjuk Önt a projektben.

 Az „Ein Rucksack voller Lebenschancen“
(Életlehetőségekkel Teli Hátizsák) elnevezésű füzetben
még több tájékoztatást talál a projektről.
Az interneten letölthető: www.stadt-salzburg.at

Napközis ellátás az iskolákban
Salzburg város széles körű kínálatot biztosít a tanulók napközis ellátására. Jelenleg 25
iskolában veheti igénybe ezt az étkezéssel és a házi feladat elkészítésével egybekötött
szolgáltatást.
A jelenleg érvényben lévő díjakat a város honlapján tekinthetik meg http://www.stadtsalzburg.
at vagy a következő telefonszámon érdeklődhetnek: 0662/ 8072-3471.

A kérelmeket legkésőbb szeptember végéig kell a város oktatási és gyermekfelügyeleti
hivatalánál leadni. Költségtérítést (napközi, tanszerek, iskolai rendezvények) kizárólag
a Salzburg városban állandó lakcímmel rendelkező iskolások kaphatnak.

Beiratkozás és tájékoztatás az iskolákban vagy a „Freizeitbetreuung“ egyesületnél.
Verein „Freizeitbetreuung“ an der HS Maxglan 1
„Szabadidős Elhelyezés“ Egyesület a Maxglan 1 Felsötagozatos Általános Iskolában
Cím: Pillweinstraße 18, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 83 48 40
E-Mail: nachmittagsbetreuung@salzburg.at

Egyéb információk:
Das Amt für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen
der Stadt Salzburg (Salzburg város oktatási és gyermekfelügyeleti hivatala)
Cím: Mozartplatz 6, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 8072-3263
E-Mail: schulenundkinderbetreuungseinrichtungen@stadt-salzburg.at


A fenti tartalom esetenként elavult lehet, nem mindösül teljes körü tájékoztatásnak.
A hosszú ö és ü hiányozhat a szövegböl.
A tartalom megosztása a szerkesztö korlátozás nélküli engedélyével történt.

Google Suchmaschine Optimierung! SEO!
Such in Google: Karaoke DJ Zell am See
Dann findest Du mich als 1., 2., 3., 4., 8. aus die 134 000 !
Such mal in Google einfach: Karaoke DJ
Dann findest Du mich als 1.,10.,14.,18.,31.,90.  aus die 1 343 000 000 !


Stichwörter / Keresöszavak:

Letelepedés Salzburgban; letelepedés Salzburg tartományban; letelepedés Salzburg megyében; migráció Ausztriában; ki kicsoda Salzburgban; mi hol van Salzburgban; Salzburg város adatai; Salzburg város lakossága; ausztriai letelepedés